Ondernemersclub Woerden GildePatroons

Info & lid worden

Lid worden van deze unieke ondernemersclub in Woerden?
Vul hier het inschrijfformulier in.

Het bestuur en de leden van de Ondernemersclub GildePatroons nodigen iedere ondernemer van harte uit om bij interesse één van onze wekelijkse ontmoetingen bij te wonen.
Zo krijgt we een beeld van elkaar.

Over ons

De kern van onze wekelijkse bijeenkomsten is gelegen in saamhorige gezelligheid en het in ontspannen sfeer uitwisselen van persoonlijke en/of zakelijke ervaringen. Dit alles omkadert door wat zwammen, een hapje, een drankje of een spelletje. Een fijn rustpunt in de drukke week.

Zijn er thema- of netwerkavonden?

Zeker! Wij zijn immers ondernemer en de mogelijkheid tot netwerken kijkt altijd schuchter over de schouders mee. Maar dit gegeven voert niet de boventoon. Integendeel zelfs. Zogeheten ‘thema-avonden’ zijn een ander verhaal. Ze komen voor, maar het zwaartepunt ligt vooral bij de eerdergenoemde saamhorigheid en ontspanning.

Regels en verplichtingen

Kenmerkend is dat er nauwelijks regels of verplichtingen zijn. De ondernemersclub kent namelijk geen pretenties die horen bij een hoger maatschappelijk doel of andere servicegedachten. Echter dit wil niet zeggen dat er op dit gebied voor of achter de schermen niets gebeurt.

Verder is het gewenst dat een lid geheel op eigen wijze, zoveel als dit mogelijk is natuurlijk, een steentje bijdraagt aan het correcte reilen en zeilen van de vereniging. De één geeft het interieur een lik verf, een ander regelt een dagje uit en weer een ander verzamelt een groepje om zich heen om het jaarlijkse door ons georganiseerde “Stadsgolf Woerden” inhoud te geven. Verder moeten de bardiensten, de inkoop en het onderhoud worden verzorgd.

Het bestuur

Het bestuur is een bestuur op afstand. De meeste verenigingszaken worden on the fly afgehandeld. Grotere besluiten belanden op de agenda van de jaarlijkse ledenvergadering.

Contributie

Vragen over de contributie en andere financiële verplichtingen kunt u stellen aan de penningmeester – André van der Heijden (06-262 487 33). De contributie omvat een all-in bedrag. Inbegrepen zijn alle versnaperingen, hapjes, huur en exploitatie van de unieke – zelfgebouwde – verenigingsruimte. (De verenigingsruimte staat overigens ieder lid ter beschikking voor zakelijke- of persoonlijke activiteiten.) Voor het opzeggen van het lidmaatschap zijn er geen afspraken. Wanneer men niets kenbaar maakt dan wordt het lidmaatschap stilzwijgend met één jaar verlengd.

Het bestuur en de leden hopen u snel te ontmoeten op de Touwslagersweg 6 te Woerden!

Wilt u lid worden van GildePatroons?